nieuws

Bedrijven in haven willen minder incidenten

ROTTERDAM - De industrie in de Rotterdamse haven wil het aantal milieu- en veiligheids-incidenten verminderen door het personeel bewuster te maken van de risico's.
De overkoepelende organisatie van bedrijven Deltalinqs heeft daartoe een actieplan gemaakt. De Milieudienst Rijnmond had in maart daar op aangedrongen, na een reeks van incidenten in korte tijd.
Volgens directeur Van Tongeren van de Milieudienst zijn veel van die incidenten terug te voeren op menselijke fouten.
De komende drie jaar worden workhops georganiseerd waaraan de bedrijven verplicht meedoen. Dat moet uiteindelijk leiden tot verbetering van werkprocessen bij risicovolle werkzaamheden. De bedrijven zullen ook onderling informatie gaan uitwisselen over incidenten.