nieuws

Autokrakers krijgen brief van de politie

juni2003 05-06-autokrakers.rm
ROTTERDAM - 24 Dordtse autokrakers hebben van de politie een brief ontvangen, waarin ze wordt verteld, dat er de komende tijd extra aandacht is voor auto-inbraken.
Aanleiding is een grote stijging van het aantal kraken in sommige wijken. Alleen al in Sterrenburg zijn er dit jaar 240 gepleegd, bijna twee keer zoveel als vorig jaar.
De brief aan de inbrekers is verstuurd door Marius Voerman, teamchef in die Dordtse wijk.
Luister naar Radio Rijnmond