nieuws

Project Golf & Wonen aangepast

juni2003 04-06-golf.rm
ROTTERDAM - Het Dordtse college van Burgemeester en Wethouders heeft het omstreden Golf en Wonen-project op enkele punten aangepast.
Golf en Wonen is de toepasselijke naam voor een 18-holes golfbaan met daaromheen 220 dure appartementen en villa's.
De nieuwe wijk wordt gebouwd in de polder tussen de wijken Sterrenburg en Dubbeldam. Veel Dordtenaren vinden het doodzonde dat de eeuwenoude polder nu verdwijnt, maar volgens burgemeester en wethouders is het project belangrijk omdat het kapitaalkrachtige inwoners naar de stad trekt.
Toch is het college de tegenstanders van Golf en Wonen iets tegemoet gekomen. Zo komt de wijk verder van de dijk af te liggen en wordt het geplande bosgebied groter. Op 1 juli stemt de gemeente over Golf en Wonen.