nieuws

Controles op lekkende ketelwagens

ROTTERDAM - De Inspectie Verkeer en Waterstaat, de IVW, gaat extra controles uitvoeren op treinwagons, die gevaarlijke stoffen vervoeren.
De zogeheten ketelwagens blijken vaak te lekken, omdat de afsluiters niet in orde zijn. Volgens de IVW is het schering en inslag met lekkende wagons. Eens in de drie dagen wordt er wel een zogenoemde druppellekkage gemeld. Die zijn gevaarlijk voor mens en milieu en kunnen volgens de inspectie de voorbode zijn van grotere gevaren.