nieuws

Onderzoek naar uitbreiding Dordtse Markt

ROTTERDAM - B&W van Dordrecht hebben het Sociaal Geografisch Bureau opdracht gegeven voor een onderzoek naar uitbreiding van de Dordtse weekmarkt.
Nu is er alleen markt op vrijdagochtend en zaterdag. Het SGB moet peilen of er draagvlak is om de markt ook op vrijdagmiddag te houden.
Binnenstadswinkeliers en wandelend publiek storen zich aan de leegstaande kramen op vrijdagmiddag. Marktkooplui zien geen brood in langere markttijden, maar feitelijke informatie daarover ontbreekt. Wethouder Van den Oever zegt dat het onderzoek over zes weken klaar is.