nieuws

Extra geld voor wijken Dordrecht

ROTTERDAM - Het Ministerie van VROM heeft drie wijken in Dordrecht opgenomen in het actieprogramma om 50 wijken in Nederland ingrijpend te verbeteren. Het gaat om de wijken Crabbehof, Krispijn en Wielwijk.
Dankzij bijdragen vanuit het Rijk kunnen de gemeenten, samen met de woningcorporaties de wijken sneller aanpakken. Bij die aanpak wordt gelet op ondermeer de sociale en veiligheidsaspecten van de woonomgeving. Daarnaast moeten er in de wijken Wielwijk en Crabbehof binnen 7 jaar nog 1100 woningen extra gebouwd worden.
Dordrecht moet VROM voor 31 oktober laten weten wat voor plannen zij heeft met de drie wijken.