nieuws

Engels voor Rotterdamse kleuters

ROTTERDAM - De Rotterdamse basisscholen Andries van der Vlerk en Eduard van Beinum beginnen na de zomervakantie met tweetalig onderwijs in groep 1.
Een Engelstalige docente gaat alle kleuters op die scholen minimaal vijf à zes uur per week les geven in de taal.
Bedoeling is dat in de toekomst nog tien tot dertien basisscholen in de regio dit voorbeeld volgen.