nieuws

Meer woningen aan Noordoevers

mei2003 22-05-noordoevers.rm
ROTTERDAM - Het bouwplan Noordoevers gaat zeker 1500 woningen tellen. Honderden meer, dan aanvankelijk gepland was.
Noordoevers is een typisch Drechtoever-project, waarin -zo staat in de folder- de rivieren als bindend element beschouwd

worden en de Drechtsteden zich weer met hun gezicht naar het water terug draaien. In dit geval via dure woningbouw langs met name de rivier De Noord, de Oude Maas en de Rietbaan. Over een lengte van drie kilometer, in Zwijndrecht, maar vooral in Hendrik Ido Ambacht.
Projectleider Noordoevers is Lam van den Heuvel, Thijs Blom praat met hem:
Luister naar Radio Rijnmond