nieuws

AIVD wisselde alleen info uit over vermeende terroristen

ROTTERDAM - De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft geen opdrachten van de politie uitgevoerd in het onderzoek naar twaalf vermeende terroristen.
Wel is er informatieoverdracht tussen de beide diensten over deze zaak. Dat heeft plaatsvervangend hoofd van de AIVD, T. Bot, woensdag tijdens zijn getuigenverhoor voor de rechtbank in Rotterdam gezegd.
Daar staan deze en volgende week twaalf vermeende moslimextremisten terecht. Een deel van hen wordt ervan verdacht dat ze strijders voor de jihad hebben gerekruteerd, voorbereid en ondersteund. Justitie legt de jihad uit als de gewapende strijd tegen de vijanden van de islam. Van de overigen vermoedt justitie dat ze zelf tot strijder zijn opgeleid.
Er is volgens Bot in deze zaak geen sprake van geweest dat politie en justitie via een u-bocht de AIVD hebben verzocht of opgedragen iets uit te zoeken wat zijzelf niet konden ontdekken. ,,Wel kan het Openbaar Ministerie ons vragen of we bepaalde informatie hebben. Dan kijken we of we die hebben of niet en of we ze verstrekken'', vertelde hij.
De advocaten willen weten of de politie met de AIVD heeft samengewerkt, omdat de inlichtingendienst over opsporingsbevoegdheden beschikt die de politie niet heeft. De raadslieden proberen uit te vinden of er oncontroleerbare onderzoeksinformatie van de AIVD in het politieonderzoek terecht is gekomen, zonder dat dit herkenbaar is. Dat zou in hun visie onrechtmatig zijn.
Bot legde verder uit dat het voor de AIVD van groot belang is om ook op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het onderzoek van politie en justitie. ,,Zij blijven met dit onderzoek bezig, maar wij ook'', legde hij uit. ,,Het is voor ons van belang om op de hoogte te blijven. Wij zijn permanent bezig met onderzoek naar terrorisme. Dat is een belangrijke taak voor ons. Er zijn nog steeds netwerken actief. Het is daarom nodig om hieraan verder te werken en zoveel mogelijk informatie te verzamelen.''