nieuws

Rotterdamse haven moet beter concurreren

ROTTERDAM - De Rotterdamse haven moet op een slimmere en vooral ook goedkopere manier het achterland bedienen. Dat zegt het adviesbureau Buck Consultants.
Het adviesbureau stelde een concurrentieanalyse op, die donderdag op het jaarlijkse Havencongres in Rotterdam is gepresenteerd. Uit de analyse kwam naar voren dat Rotterdam zijn positie alleen kan behouden als het beter nadenkt over het vervoer naar vooral het Duitse achterland. Ook de relatief hoge kosten die in de haven worden gemaakt, vormen volgens het adviesbureau een gevaar. Alleen met een slimmere en goedkopere manier van werken kan de haven voorkomen dat er marktaandeel wordt verloren aan de concurrende havens van Antwerpen, Hamburg en Amsterdam.