nieuws

Rotterdamse haven moet leren van concurrenten

april2003 24-04-haven.rm
ROTTERDAM - De haven van Rotterdam moet leren van de concurrerende havens van Antwerpen en Hamburg. Dat was de boodschap vandaag tijdens het jaarlijkse Havencongres.
Want terwijl het marktaandeel van Rotterdam de laatste jaren is teruggelopen, is dat van Antwerpen en Hamburg juist gestegen. Vooral op het gebied van containeroverslag loopt Rotterdam een tikje achter.

Op het congres in de Cruise Terminal werd dan ook uitgebreid gesproken over de concurrentiepositie van de haven.
Luister rechts naar de reportage van TV Rijnmond.