nieuws

Golf en Wonen Dordrecht gaat door

ROTTERDAM - Het plan Golf en Wonen in Dordrecht gaat door. Burgemeester en wethouders hebben dinsdag ingestemd met een aangepast voorstel.
De 18-holes golfbaan met 220 zeer luxe woningen komt in een polder tussen de wijken Sterrenburg en Dubbeldam. Door de inspraakprocedure zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Zo komt de bebouwing wat verder van de Oudendijk af te liggen en komen de appartementen niet in één langgerekt gebouw, maar in vier kleinere bouwblokken, waardoor het minder massief oogt.
Er kwamen 1100 inspraakreacties binnen, waarvan 1000 via een protestactie. De raadscommissie Ruimte praat op
8 mei over het plan. Golf en Wonen komt 3 juni in de gemeenteraad.