nieuws

Dordrecht garandeert 24-uurs opvang

ROTTERDAM - Het Leger des Heils in Dordrecht krijgt definitief subsidie voor laagdrempelige 24-uurs opvang.
Afgelopen jaar was de subsidie van bijna 80.000 euro eenmalig. Met dat geld konden de openings- en sluitingstijden van het slaaphuis en het servicecentrum op elkaar worden aangesloten.
Dat heeft in de binnenstad en de Noordflank zo'n positief effect gegeven op de overlast door dak- en thuislozen, dat de subsidie voor het Dordtse Leger des Heils nu voor onbepaalde tijd geldt.