nieuws

Hoogspanningsmasten verdwijnen

ROTTERDAM - De hoogspanningsmasten in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht verdwijnen.
De 50 kiloVolt leiding wordt de komende maanden door Eneco ondergronds gebracht.
In totaal gaat het om 13 masten en 3500 meter kabels. Door het verdwijnen ervan ontstaat meer ruimte in de nieuwbouw-wijk De Volgerlanden.
In Zwijndrecht wordt de hoogspanningsleiding in een sleuf ingegraven, in Hendrik Ido Ambacht wordt een schacht geboord, vanaf het parkeerterrein van zwembad De Louwert. Voor het riviertje De Waal komt de leiding weer boven
de grond.