nieuws

Wachtlijst inburgering Dordrecht opgelost

ROTTERDAM - De Gemeente Dordrecht heeft geen wachtlijst meer voor de inburgering.
Een speciale taakgroep heeft er drie jaar aan gewerkt om de wachtlijst weg te werken.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de wachtlijsten voor vorig jaar juni weg te werken, maar dat is niet gelukt. De gemeente heeft de regie op de Wet Inburgering Nieuwkomers naar zich toe getrokken. Hierdoor was het mogelijk om werkprocessen te versnellen.
Momenteel is het zo dat wanneer een cursist wordt aangemeld, deze binnen zes weken aan het inburgeren kan beginnen.