nieuws

Nat. Politievakbond boos over prestatiecontract

april2003 07-04-politie.rm
ROTTERDAM - De Politievakbond ANPV is boos op burgemeester Opstelten van Rotterdam en hoofdcommissaris Meijboom.
Vanaf 1 juli krijgt de politie Rotterdam-Rijnmond - net als alle andere politiekorpsen in Nederland - te maken met een

prestatiecontract. Dat betekent dat agenten in de toekomst worden afgerekend op wat ze presteren en de hoeveelheid mini-processen-verbaal die ze uitdelen. Dat zijn boetes voor kleinere overtredingen als door rood rijden. En daar is de

vakbond het niet mee eens.
Gerard Suijker is voorzitter van de Politievakbond (ANPV) voor de Regio Rijnmond en Hanneke de Korte spreekt met
hem.
Luister naar Radio Rijnmond