nieuws

Nieuwe ambtenaren moeten voortaan eed afleggen

april2003 04-04-eed.rm
ROTTERDAM - Nieuwe medewerkers van de gemeente Rotterdam moeten voortaan een ambtseed afleggen voordat ze aan de slag gaan.
Met de eed wil Rotterdam nieuwe ambtenaren er nog eens op wijzen dat werken voor de gemeente een ,,keuze is

voor dienstverlening, integriteit en dienstbaarheid aan het openbaar bestuur''.
Er zijn al een paar andere gemeenten die hun ambtenaren een ambtseed laten afleggen, maar Rotterdam gaat dat in een ceremoniële bijeenkomst doen. Die zal eens in de maand in de Burgerzaal van het stadhuis worden gehouden.