nieuws

Leefbaar Vlaardingen wil integriteitonderzoek openbaar

maart2003 28-03-have.rm
ROTTERDAM - VV2000/Leefbaar Vlaardingen wil dat het onderzoek naar fraude onder ambtenaren openbaar wordt gemaakt.
Eerder maakte de gemeente na twee verschillende onderzoeken bekend dat onder Vlaardingense ambtenaren niet gefraudeerd zou worden. Volgens de stadspartij blijkt uit het onderzoek iets heel anders. Ook heeft fractievoorzitter Leo ten Have aanwijzingen dat er wel degelijk wordt gefraudeerd.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen wil dat iedereen kennis moet kunnen nemen van het rapport, desnoods met geanonimiseerde betrokkenen.