nieuws

Proef met nieuwe OV-pas in Rotterdam

ROTTERDAM - De opdracht voor het ontwikkelen van de nieuwe elektronische openbaar-vervoerpas is naar een dochterbedrijf gegaan van Volker Wessels Stevin.
Het gaat om het samenwerkingsverband East-West, waarin onder meer een Amerikaanse adviesbureau zit.
Met het ontwikkelen van de elektronische pas voor het openbaar vervoer is één miljard euro gemoeid. Het is de bedoeling om de pas volgend jaar al bij wijze van proef in te voeren in Rotterdam.
Vooruitlopend op het nieuwe systeem heeft de RET op de metrostastions tussen Schiedam en Hoogvliet al tourniquets neergezet. Dat zijn poortjes die alleen opengaan als de reiziger heeft betaald.