nieuws

Bewoners Maassluis beboet

ROTTERDAM - De milieuinspectie in Maasluis heeft in de maanden januari en februari 135 overtredingen geconstateerd.
Het ging in de meeste gevallen om afval en grof vuil dat naast de containers was geplaatst.
Dertien bewoners kregen een proces verbaal en een boete van minimaal 46 euro. Tegen één bewoner van de Burgemeester Zaneveldstraat in Maassluis is proces verbaal opgemaakt omdat hij vanaf de 8e verdieping frituurvet naar beneden had gegooid, waardoor het trottoir ernstig werd vervuild.