nieuws

Regionaal Bureau Leerplicht nieuw in Drechtsteden

ROTTERDAM - Er komt een Regionaal Bureau Leerplicht voor de Drechtsteden. De verschillende wethouders van de zeven Drechtsteden hebben daar een akkoord over bereikt.
Ze vinden een regionale aanpak van de leerplicht belangrijk omdat veel leerlingen ook buiten de gemeentegrenzen naar school gaan.
Bij het nieuwe bureau komt ook een meldpunt voor spijbelaars. Daarnaast gaat ook het Openbaar Ministerie zich nadrukkelijker bezighouden met schoolverzuim.