nieuws

Milieudienst Zuid-Holland Zuid verbetert toezicht

ROTTERDAM - De Milieudienst Zuid-Holland Zuid heeft het toezicht en de handhaving bij bedrijven en instellingen verbeterd.
Bij de jaarlijkse controles op de ongeveer 2500 bedrijven wordt gebruik gemaakt van een checklist, waardoor geen enkel punt in de milieuvergunning wordt overgeslagen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de opslag van gevaarlijke stoffen, geluidhinder en brandveiligheid.
Een bedrijf dat zich niet aan de vergunning houdt, krijgt eerst een waarschuwing, daarna wordt samen met politie en justitie strafrechtelijk opgetreden. Verder worden bedrijven met een groter risico vaker gecontroleerd.