nieuws

Baggeren in Boezemvliet zonder risico

ROTTERDAM - Er kan zonder risico worden gebaggerd in de Boezemvliet, in Binnenmaas. Het werk was uitgesteld, omdat er mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de Boezemvliet liggen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat eventuele projectielen zover in de bodem zijn gezakt, dat de baggerwerkzaamheden maandag kunnen beginnen.
Om alle onrust bij omwonenden weg te nemen houdt Binnenmaas donderdag een informatieavond in het gemeentehuis, in Maasdam.