nieuws

Voorlopig geen rangeerverbod bij wachtende chloortrein

ROTTERDAM - De Nederlandse Spoorwegen (NS) mogen op het spoorwegemplacement bij het Stadion Feijenoord in Rotterdam-Zuid voorlopig doorgaan met rangeren als er op het naburige wachtspoor een chloortrein staat te wachten.
Dat heeft staatsraad J. Boll van de Raad van State dinsdag tijdens een spoedprocedure bepaald.
De chloortreinen houden ter hoogte van het emplacement vier keer keer per week 's nachts een kwartier stil voordat ze verder gaan naar hun bestemming. De deelgemeente Feijenoord heeft om die reden een rangeerverbod in de milieuvergunning voor het spoorwegemplacement opgenomen zolang de chloortreinen staan te wachten. Feijenoord kwam met het rangeerverbod omwonenden tegemoet die een ramp vrezen als per ongeluk een rangerende wagon van het emplacement schiet en tegen een wachtende chloortrein botst.
Spoorbeheerder ProRail vindt het rangeerverbod onaanvaardbaar en stapte naar de Raad van State om de rangeerbeperking uit de vergunning te krijgen. Staatsraad Boll schortte dinsdag tijdens de zitting het rangeerverbod wegens een formele bevoegdheidskwestie op. Niet de deelgemeente Feijenoord maar de provincie Zuid-Holland zou bevoegd zijn om al dan niet over het rangeerverbod te beslissen. Wel zegde de staatsraad toe de kwestie al volgende maand met voorrang inhoudelijk in de bodemzaak te willen behandelen omdat het om een belangrijk veiligheidsprobleem gaat.
Ook in de spoedprocedure rond het spoorwegemplacement in Sas van Gent in Zeeuws-Vlaanderen schoot de staatsraad ProRail te hulp. Boll zei te overwegen de door de gemeente aan ProRail verleende milieuvergunning tijdelijk geheel op te schorten. In ieder geval wil hij de strenge geluidsvoorschriften opschorten. De staatsraad wil eerst een diepgaand, onafhankelijk milieuonderzoek naar de overlast van en de veiligheid op het emplacement.
Volgens ProRail kan er geen trein (zeventien per dag) meer door grensplaats Sas van Gent rijden als de vergunning overeind blijft. Overigens wilde de gemeente Sas van Gent ProRail aanvankelijk helemaal geen vergunning verlenen voor het toch al honderd jaar oude spoorwegemplacement. De gemeente ziet het huidige rangeerterrein, waar voornamelijk Belgische en Nederlandse locomotieven worden verwisseld, het liefst helemaal uit het centrum verdwijnen.
Ook ProRail en de NS staan daar in beginsel niet negatief tegenover, maar de grote vraag is wie de kostbare verhuizing gaat betalen. Sas van Gent en de NS vinden dat de landelijke overheid met geld over de brug moet komen, maar de betrokken ministeries hebben nog niets van zich laten horen. De schriftelijke uitspraken volgen over enkele weken.