nieuws

Minder asielzoekers in Rotterdam

ROTTERDAM - Het aantal asielzoekers in Rotterdam daalt de komende jaren tot 1900. Dat is dinsdag besloten na overleg tussen de gemeente en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.
Nu kent Rotterdam bijna 2900 asielzoekers. Volgens de nieuwe afspraken wordt geprobeerd asielzoekers zo veel mogelijk onder te brengen in reguliere woningen in plaats van in asielzoekerscentra.