nieuws

R'dam krijgt internaat voor Antilliaanse probleemjongeren

ROTTERDAM - Rotterdam krijgt een internaat voor Antilliaanse jongeren die in de criminaliteit dreigen te belanden.
Het internaat Na Kas, thuis, moet plaats gaan bieden aan in totaal zestien jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Er wordt begonnen met één groep van acht.
Het streven is het internaat in september te openen. Dan moet wel eerst een geschikt onderkomen zijn gevonden, want daar wordt nog naar gezocht. Het internaat begint met één groep en wanneer de financiëring rond is, volgt de tweede.
Jongens en meisjes worden apart opgevangen in Na Kas. Het internaat is er volgens de gemeente voor jongeren uit
Rotterdamse gezinnen met pedagogische problemen, die binnen een redelijke termijn zijn op te lossen. Drugs-verslaafden, jongeren met een zwaar crimineel verleden of mensen die een psychiatrische behandeling nodig hebben, kunnen er niet terecht.
,,Een bezuiniging op korte termijn op een preventieve maatregel als Na Kas, betekent op langere termijn een hogere rekening via politie en justitie'', aldus burgemeester en wethouders in hun voorstel aan de commissie Sociale Zaken. B&W trekken bijna twee miljoen euro uit voor het internaat.
Na Kas wordt gezien als onderdeel van het plan van aanpak Lus di Trafiko, verkeerslicht, dat is ontwikkeld om problemen in de Antilliaanse gemeenschap aan te pakken.
In Rotterdam wonen ongeveer 18.000 Antillianen, onder wie veel laag opgeleide jongeren. Zorgen zijn er onder meer over het aantal Antillianen dat in de criminaliteit belandt en het grote aantal tienermoeders.