nieuws

Woningcorporatie gaat woningen verloten

ROTTERDAM - De Rotterdamse woningcorporatie WoonbronMaasoevers gaat woningen voortaan verloten.
De corporatie denkt op die manier woningen eerlijker te kunnen verdelen. Regels rondom inkomen en woonpasduur komen te vervallen.
WoonBronMaasoevers beheert 36.000 woningen in Rotterdam. De corporatie begint op 13 maart met het experiment. Bij de eerste loting worden ongeveer 30 woningen verloot. Wethouder Pastors zal dan de eerste loting verrichten.