nieuws

Veerman trekt portemonnee voor vogelopvang

ROTTERDAM - Minister Veerman van Landbouw wil toch met de eerder beloofde 45.000 euro voor vogelopvangcentra over de brug komen.
Volgens hem is dit bedrag, dat de Tweede Kamer twee jaar geleden vrijspeelde, door een misverstand nog niet bij de opvangcentra voor besmeurde vogels terechtgekomen. Dat heeft de bewindsman dinsdag aan de Kamer geschreven.
De Kamer besloot twee jaar geleden het geld te reserveren voor de vijf vogelopvangcentra aan de kust. De Vogelbescherming heeft deze centra erkend voor de opvang en schoonmaak van vogels die met olie zijn besmeurd geraakt door lozingen van zeeschepen. De financiele steun is onder meer bedoeld voor de Vogelklas Karel Schot op Rotterdam-Zuid.
Begin deze maand herinnerde de Kamer de huidige minister van Landbouw, Veerman, aan het potje. Verscheidene Kamerleden vroegen zich af waarom het ministerie het geld nog niet had overgemaakt, terwijl de vogelasielen overuren draaiden voor de slachtoffers van de olie die uit het vergane vrachtschip Tricolor was gestroomd.
Veerman schrijft dat hij geen voorstellen heeft ontvangen van de vogelcentra en dat hij daarom de hand op de knip heeft gehouden. Inmiddels is hem duidelijk ,,dat we op elkaar hebben zitten wachten''. Veerman zegt daarom medio maart zelf contact op te nemen met de centra. Die moeten dan alsnog plannen bedenken op basis waarvan de minister het geld kan overmaken.
De bewindsman benadrukt verder nog eens dat hij vindt dat de schade van actuele olievervuiling moet worden verhaald op de veroorzakers. Hij laat hiertoe de mogelijkheden uitzoeken, zo maakte hij begin deze maand al duidelijk.