nieuws

Biografie Van Veen gepresenteerd

ROTTERDAM - In Dordrecht is dinsdagmiddag de biografie van johan van Veen gepresenteerd. Hij wordt gezien als de geestelijk vader van de Deltawerken.
Johan van Veen zei lang voor de stormvloed van 1953 dat de dijken in Zuidwest-Nederland erg zwak waren.
Van Veen heeft van de Deltawerken alleen de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel bij Krimpen gezien, die klaar was in 1958. Hij overleed een jaar daarna.