nieuws

Klankbordgroep tegen herindeling Hoekse Waard

februari2003 25-02-hoekse.rm
ROTTERDAM - De Klankbordgroep Herindeling Hoekse Waard wil een volksraadpleging over de plannen van de Provincie Zuid-Holland om alle gemeenten in de Hoekse Waard te laten fuseren.
Volgens de klankbordgroep is de herindeling tot nu toe vooral een bestuurlijke discussie geweest, waarover de bewoners amper hebben kunnen meepraten. Daarnaast wil de klankbordgroep graag goede argumenten horen waaròm de hele

Hoekse Waard moet fuseren tot één gemeente.
Inmiddels heeft de klankbordgroep al een brief gestuurd aan de informateurs Donner en Leijnse en kan ook demissionair minister Remkes binnenkort een brief verwachten.
Klik rechts voor de reportage van Radio Rijnmond