nieuws

Zwijndrecht financieel gezond

ROTTERDAM - Zwijndrecht blijkt ook na de fusie met Heerjansdam een financieel gezonde gemeente.
Uit de eerste begroting blijkt, dat er tot en met 2005 een overschot van 2,2 miljoen euro is.
Omdat de OZB-tarieven gelijk getrokken worden gaan de lasten voor Heerjansdammers fors omhoog. Dit jaar met ruim 22 procent en de komende jaren ongeveer evenveel.
Zwijndrechters gaan ruim 7% omhoog. De afvalstoffenheffing in Zwijndrecht gaat met 2½ % omhoog, in Heerjansdam met
5%. Het rioolrecht stijgt alleen in Zwijndrecht met 3%.
In de begroting staat dat er voor de toekomst geen reden tot doemdenken is.