nieuws

Dordt compenseert Rijksbezuiniging op bus

ROTTERDAM - Dordrecht compenseert Stadsvervoer Dordrecht voor de bezuiniging van 2% die het Rijk heeft opgelegd aan het openbaar vervoer.
Omdat Stadsvervoer het momenteel goed doet en de reizigersaantallen stijgen, wil Dordrecht het voorzieningenniveau niet aantasten. Dordrecht hield van de Rijksbijdrage voor het openbaar vervoer altijd 2,75% voor ambtelijke ondersteuning. Hiervan wordt nu 1,25 ingeleverd bij Stadsvervoer.
Dordt houdt dan nog voldoende geld over voor speciale acties zoals gratis bussen naar de Kerstmarkt.