nieuws

Wereldpremière 'nieuwe' Beethoven in Rotterdam

ROTTERDAM - Het Rotterdams Kamerorkest speelt op 1 maart een stuk van Beethoven dat nog nooit eerder te horen is geweest. Het gaat om een largo van acht minuten, dat onderdeel is van zijn concert voor hobo.
De wereldpremière van het largo heeft, 176 jaar na de dood van de componist, plaats in de Doelen in de Maasstad. Het largo is zo zuiver mogelijk gebaseerd op schetsen die Beethoven maakte in 1793, toen hij les had van Haydn. Het is alleen in schetsvorm overgeleverd.
Componist Cees Nieuwenhuizen en musicoloog Jos van der Zanden voegden geen enkele noot toe, maar moesten wel enige muzikale verbindingen maken om te voorkomen dat er stiltes vallen, aldus een woordvoerster van de Stichting Raptus. Nieuwenhuizen en Van der Zanden hielden daarbij ook volop rekening met de wijze waarop Beethoven in juist die periode werkte. De Stichting Raptus speurt onbekende muziek op en geeft die uit.
Al in de jaren '40 van de negentiende eeuw noteerde de volstrekt onverdachte Beethoven-uitgever Diabelli de openingsmaten van alle drie verschillende delen van het concert voor hobo en orkest van Beethoven. ,,Blijkbaar beschikte hij over een bron die daarna spoorloos verdween'', aldus de woordvoerster. Wetenschapper Joseph Kerman herkende in 1960 schetsen van het tweede, langzame deel van het hoboconert die overeenkwamen met wat Diabelli had genoteerd.
Hij vond ze in een bundel met Beethovenmanuscripten in het British Museum. Dat een dergelijk hoboconcert zeker door Beethoven is geschreven, blijkt ook uit een brief van de keurvorst van Bonn, die de studie van Beethoven bij Haydn deels financierde. De uitvoering van het hoboconcert op 1 maart staat onder leiding van Conrad van Alphen. Alexei Ogrintchouk bespeelt de hobo.