nieuws

Weer wapentransporten naar Rotterdamse haven

ROTTERDAM - Het Amerikaanse leger heeft dinsdag opnieuw oorlogsmaterieel per spoor naar de Rotterdamse haven vervoerd.
Het gaat om vijf transporten uit Duitsland die zonder problemen zijn verlopen. Ook over water zijn dinsdag militaire spullen naar de haven gebracht.
Volgens Rijkswaterstaat heeft het vervoer over water grote voordelen, omdat er op
een containerschip meer materieel past dan op een trein.
Woensdag praat de Tweede Kamer opnieuw met de regering over de kwestie Irak. In het debat komen dan onder meer de transporten van Amerikaans legermaterieel
via Nederland aan de orde.