nieuws

Bezwaar tegen preventief fouilleren

ROTTERDAM - Een man die is aangehouden bij een preventief-fouilleeractie in de Tarwewijk op Rotterdam-Zuid, vindt dat de gemeente die wijk niet had mogen aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.
Hij heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente.
De verdachte zegt dat de gemeente geen goede argumenten gebruikt om in de Tarwewijk fouilleeracties te houden. Burgemeester Opstelten besloot de wijk aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, omdat er per jaar tientallen keren
wordt geschoten.