nieuws

Vakbonden hekelen waterschapsfusie

ROTTERDAM - De vakbonden ABVA-KABO en CNV vragen Provinciale Staten van Zuid-Holland om de fusies tussen verschillende waterschappen gelijktijdig te regelen.
Vorige week ging het provinciebestuur in princpe accoord met de reorganisaties. Die zouden deels per 1 januari 2005 rond moeten zijn en deels twee jaar later. De bonden vinden dat er op die manier onzorgvuldig met het personeel wordt omgegaan.
De zeven waterschappen in de provincie komen in drie nieuwe schappen terecht, samen met een opgesplitst zuiveringsschap.