nieuws

10.000 opvangplaatsen geschrapt

ROTTERDAM - Het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, is van plan landelijk 41 asielzoekerscentra te sluiten.
In onze regio moeten de opvangplaatsen voor zelfstandig wonende asielzoekers onder meer in 's Gravendeel dicht.
De vermindering van het aantal opvangplekken is nodig omdat de instroom van asielzoekers sterk is afgenomen en er steeds meer asielzoekers het land worden uitgezet. Vorig jaar meldden zich bijna 13-duizend asielzoekers; dat waren er ruim 20-duizend minder dan twee jaar daarvoor.