nieuws

Aantal meldingen kindermishandeling stijgt

ROTTERDAM - Steeds meer kinderen uit Rotterdam en omgeving doen aangifte van mishandeling.
Bij het Advies en Meldpunt en bij Bureau Jeugdzorg kwamen vorig jaar 225 meldingen binnen. Landelijk gezien gaat het om een toename van 14 procent en dat betekent een flinke toename van de wachtlijsten in de jeugdzorg. In totaal wachten in de regio Rotterdam 160 kinderen op hulp.
De Stadsregio Rotterdam gaf donderdag aan bijna één miljoen euro vrij te willen maken om de problemen het hoofd te bieden. De bijdrage is eenmalig en komt uit de reserve van de jeugdhulpverlening.