nieuws

Raadslid wil opheldering over deurbeleid

ROTTERDAM - Het Dordtse PvdA-raadslid Karapinar wil dat het college van B&W actie onderneemt tegen horecaportiers, die discrimineren.
Allochtonen zouden in sommige café's en discotheken in Dordrecht niet welkom zijn. En als er dan aangifte van wordt gedaan bij de politie, zou die niet eens in behandeling worden genomen.
Karapinar wil daarom opheldering van het college van B&W. Ook de Anti Discriminatie Raad Zuid Holland-Zuid zegt klachten te hebben gekregen