nieuws

Toch nieuwbouw in Zeehavenbuurt Dordt

ROTTERDAM - De woningen in de Zeehavenbuurt in de Dordtse Wielwijk worden toch gesloopt in plaats van gerenoveerd. Dit heeft het college van B & W besloten.
Het gaat om de woningen in de Fregatstraat, Loggerstraat, Schokkerstraat en een deel van de Kotterstraat. Er komen woningen in de sociale sector en een aantal seniorenwoningen. Ook wordt de gehele buurt opnieuw ingericht.
Vooruitlopend op de planvorming is afgelopen zomer al een aantal woningen gesloopt. De leegstaande panden in de Zeehavenbuurt gaven aanleiding tot brandstichting.