nieuws

Stichting thuiszorg Rotterdam handelt laakbaar

ROTTERDAM - De Stichting Thuiszorg Rotterdam (STR) heeft publiek geld gebruikt voor doeleinden waarvoor dat niet was bestemd. Om hoeveel geld het gaat, is niet duidelijk.
Dat concludeert het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ), dat op verzoek van staatssecretaris Ross (VWS) een nader onderzoek heeft ingesteld naar de Rotterdamse thuiszorginstelling, die verleden jaar negatief in de publiciteit kwam.
Het CTZ heeft signalen dat dit soort zaken ook elders kunnen spelen. Ross heeft daarom besloten hiernaar onderzoek te laten doen.
Het management en de ondersteunende administratie van de STR zijn ook ingezet voor andere bedrijfsonderdelen dan de thuiszorg. De kosten zijn betaald uit premiegeld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het CTZ beschouwt dit als ,,weglekken'' van AWBZ-geld, zo heeft staatssecretaris Ross de Tweede Kamer in een brief laten weten.
Eerder had het accountantsbureau Deloitte & Touche, dat vorig jaar een onderzoek had ingesteld naar de STR, geconcludeerd dat er geen sprake was van weglekken van AWBZ-geld. Het CTZ, dat zich baseert op hetzelfde onderzoek van Deloitte & Touche, deelt die mening niet.
Het CTZ vindt dat de informatie de thuiszorginstelling heeft verschaft onvolledig was. Het zorgkantoor Rotterdam, dat thuiszorgcontracten afsluit, had wel wat kritischer mogen zijn.
De STR blijft erbij dat er geen enkel bewijs is voor misbruik van publiek geld. Die conclusie heeft Deloitte & Touche vorig
najaar getrokken en sindsdien is er geen onderzoek gedaan bij de stichting, stelt de STR in een korte verklaring.