nieuws

Havencijfers vallen positiever uit

ROTTERDAM - De overslagcijfers van de Rotterdamse haven over 2002 blijken nog iets beter dan eind vorig jaar werd bekendgemaakt.
Uiteindelijk is het totaal van aan- en afvoer van goederen uitgekomen op ruim 322 miljoen ton.
Het Rotterdams gemeentelijk havenbedrijf maakte de cijfers bekend op de oudejaars-bijeenkomst. Dat ging om voorlopige cijfers. Nu de definitieve cijfers bekend zijn blijkt dat het over 2002 gaat om 197.000 ton meer dan al bekend was gemaakt.