nieuws

Maatregelen tegen stank AWZI Dordrecht

ROTTERDAM - Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden treft maatregelen tegen de stankoverlast van de afvalwater-zuiveringsinstallatie op de Staart in Dordrecht. Deze stank wordt met name geroken in Sliedrecht.
Het zuiveringsschap neemt de maatregelen ondanks dat er binnen drie jaar een hele nieuwe installatie moet komen. De maatregelen bestaan uit het afdekken van het water en het afzuigen en zuiveren van de lucht. Daarnaast wordt vuil water verdund met schoon water, waardoor de stank eveneens afneemt. De maatregelen kosten 110.000 euro en zijn binnen enkele weken klaar.