nieuws

OR Zuiveringsschap wil geen fusie

ROTTERDAM - De ondernemingsraad van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden roept Provinciale Staten van Zuid-Holland op om alsnog af te zien van de opsplitsing van het schap.
Tweederde van het zuiveringsschap moet samengaan met de waterschappen Goeree-Overflakkee, De Brielse Dijkring, IJsselmonde en De Groote Waard.
Het provinciebestuur is afgelopen woensdag in principe al accoord gegaan met deze fusie, maar formeel moet het besluit nog genomen worden.
De OR van het zuiveringsschap denkt dat er een jarenlange reorganisatie komt, die de burgers alleen maar geld gaat kosten.