nieuws

Zwijndrechters krijgen huursubsidie toch op tijd

ROTTERDAM - Duizenden inwoners van Zwijndrecht krijgen hun huursubsidie toch nog op tijd uitgekeerd.
Door de fusie tussen Zwijndrecht en Heerjansdam, dacht de computer van het Ministerie van VROM dat de 4800 Zwijndrechtenaren waren verhuisd. Ze kregen daarom onterecht geen huursubsidie.
Het Ministerie heeft inmiddels een excuusbrief verstuurd met de garantie dat de subsidie deze maand gewoon op
tijd wordt betaald.