nieuws

Op Ouddorps strand aandacht voor slachtoffers rampen

ROTTERDAM - Op het strand van Ouddorp is dinsdag opvallende flessenpost aangespoeld. In een reuzenfles die door staatssecretaris Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) werd ontkurkt, zat een brief uit Bangladesh.
De post was onderdeel van een campagne van de kerkelijke hulporganisatie Kerkinactie en moet mensen weerbaarder maken tegen (natuur)rampen.
Het strand van Ouddorp op Goeree-Overflakkee werd als plek gekozen omdat dit gebied vijftig jaar geleden ook door het wassende water werd getroffen.
In de opvallende fles van tien meter met een inhoud van ruim 30.000 liter zat een oproep aan Nederlanders om stil te staan bij natuurrampen. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor werken die nodig zijn om natuurgeweld in de hele wereld te voorkomen.
Van Ardenne kondigde aan internationaal te zullen pleiten voor hulp aan Bangladesh, onder andere bij het bouwen van dijken en dammen. Verder wil ze nader onderzoek naar de gevolgen van klimaatsverandering voor de waterspiegel. ,,De ramp van 1953 heeft de hele wereld geraakt. Toen ging het om medemenselijkheid en dat zou nu nog steeds zo moeten zijn.''
De bewindsvrouw wees op een rapport van het Rode Kruis waaruit blijkt dat in de laatste dertig jaar het aantal overstromingen is verdrievoudigd. Daarbij raakten naar schatting twee miljard mensen huis en haard kwijt.
Ook een woordvoerder van Kerkinactie signaleerde dat steeds meer mensen te maken krijgen met natuurrampen. Die ontstaan volgens hem onder andere door klimaatverandering en menselijk ingrijpen. Om de weerbaarheid van mensen te vergroten heeft Kerkinactie een eigen 'deltaplan' ontwikkeld. Dat leunt op vier pijlers: preventie, paraatheid, noodhulp en nazorg. De actie duurt tot het einde van de veertigdagentijd. Dat is de periode voor Pasen die voor christenen de tijd van inkeer en bezinning is.
De Zeeuwse kerken herdenken met Kerkinactie op 31 januari de watersnoodramp van vijftig jaar geleden met een 'nacht van het verhaal'. Onder het motto 'Een ramp raakt ons allemaal' klinken op die avond in de Grote Kerk van Goes verhalen over de ramp van 1953.
Maar ook verhalen van mensen uit andere landen die voor natuurgeweld moesten vluchten, komen aan bod.