nieuws

Kamervragen over huursubsidie Heerjansdam

ROTTERDAM - Tweede Kamerlid Slob, van de Christen Unie, heeft de minister van VROM dinsdag om opheldering gevraagd over de blunder met de huursubsidies in Zwijndrecht en Heerjansdam.
Doordat die plaatsten met elkaar fuseerden, dachten de computers op het ministerie dat iedereen verhuisd was en moeten 4800 mensen opnieuw huursubsidie aanvragen. Informatielijnen bleken onbereikbaar. VROM heeft de fouten erkend, maar Slob wil de toezegging dat mensen hun geld nog krijgen in januari.
Het kamerlid wijst op de problemen met huursubsidies afgelopen zomer en concludeert dat er nogal wat mis bij het ministerie.