nieuws

Raffinaderijen aan het gas

ROTTERDAM - Shell, KPE en Nerefco mogen in 2007 geen olie meer stoken en moeten dan volledig zijn overgeschakeld op gas.
Dat staat in een plan van de provincie Zuid-Holland. Door olie te wisselen met gas neemt de uitstoot van het schadelijke zwaveldioxide flink af. In 2000 was de uitstoot ruim 28.000 ton, in 2007 moet dat zijn teruggebracht tot 14.000 ton. Door het gebruik van gas, daalt ook de uitstoot van fijnstof die mogelijk schadelijk is voor de luchtwegen.