nieuws

'Dijkdoorbraak bij Ouddorp mogelijk'

januari2003 25-01-dijkdoorbraak.rm
ROTTERDAM - De Nederlandse kust is op enkele plaatsen niet goed bestand tegen extreme weersomstandigheden. Bij zeer zware storm kunnen duinen en dijken het op zes plaatsen begeven.
Volgens het onderzoeksinstituut WL/Delft Hydraulics gaat het onder meer om de Brouwersdam en een dijk bij Ouddorp. Versteviging kost enkele tientallen miljoenen euro's. Dat schrijft de volkskrant.
De zes zwakke plekken zijn ontdekt na een eerste verkenning. Het onderzoeksbureau zal de Tweede Kamer volgende weer adviseren om alle waterkeringen nauwkeurig tegen het licht te houden. Het hoogheemraadschap Delfland is inmiddels begonnen met een studie naar de dijken.
Klik rechts voor de reportage van Radio Rijnmond