nieuws

Geluidskaart grote steden

ROTTERDAM - Rotterdam en de drie andere grote steden moeten de geluidsoverlast op hun grondgebied in kaart gaan brengen.
Dat moet ook bij drukke wegen, spoorlijnen en vliegvelden.
Het kabinet stelt de zogeheten geluidsbelastingkaarten vanaf 2007 verplicht voor gemeenten vanaf 250.000 inwoners; in 2012 gaat die plicht ook gelden voor alle steden met 100.000 inwoners of meer.